Monthly Archives:

June 2016

Want more stories?

Subscribe to the Takaw Travels newsletter to receive the latest updates on my travel and adventures.

Hugot Travels – Ang Tula ng Lakwatsero

Babala, isa tong Hugot Post. Para sa lahat ng naiwan, nasaktan at naisipang gawing libangan ang paglalakwatsa ng makalimutang ang masakit na nakaraan. Boom Hugot! Ang Hugot ng Lakwatsero Sabi mo maglalayag tayo, iikutin hanggang sulok ng mundo. Liliparin ang kalawakan, magkahawak ang kamay walang bitawan. Naniwala ako, dala lamang ay bagahe ng pagibig akoy naging […]

The Pink Mosque – Masjid Dimaukom

Every ninth month of the Islamic calendar, Ramadan is observed by Muslims all around the world. A month of fasting to commemorate the first revelation of the Five Pillars of Islam. This holy period always reminds me of how strong the faith of Muslim people are and also how beautiful their place of worship is – […]

Sarangani Bay Fest 2016 – Sarangani, Philippines

Sarangani Bay Fest 2016 – GUMASA, Sarangani If you have heard stories about how wild and fun the beach party was on Gumasa then chances are you’re not that far from the truth. Each year thousands of people gather and celebrate Sarangani Bay Festival. This laid back, sunny white sand shore now transformed itself into […]